[w] website ehdot
Laskut tulevat sähköisessä muodossa ja maksuehtona 7 pv netto. Laskut on mahdollista saada myös postitse; laskutuslisä on tällöin 3,50. Aktiv Kapital hoitaa muistutukset ja perinnät puolestamme. Maksuhuomautuksesta veloitamme 8,40€. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Teknisen ylläpidon laskuttaja toimii myös:
Image World (Oy IW-Net Ltd)
Vaihde 020 743 1111
laskutus ( a ) imageworld.fi

Hintoihin lisätään alv 23%

Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo
Sopimuksen osapuolina ovat webside finland Oy (jäljenpänä webside) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan asiakkaan tilattua palvelun. Ellei muuta ole sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi valita palvelun keston tilatessaan palvelun, aina vähintään 6 kuukautta. Sopimusta tulee sanoa irti ennen seuraava kautta. Alkaneen kauden minimiveloitus on kuuden (6) kuukauden kuukausimaksu.

websiden sopimusehdot
Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja websiden verkkoyhteyksien ja palveluiden käytössä:

1. Verkon käytössä on noudatettava webside:n asiakkaalle ilmoitettuja yhtiön kotisivuilla olevia ohjeita ja elektronisessa viestinvälityksessä noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Kaikki verkkoyhteyksien ja toisten käyttäjien häiritseminen ja luvattomien lisäoikeuksien hankkiminen on ehdottomasti kielletty.

2. webside ei vastaa asiakkaan palvelun kautta tekemistä toimista eikä asiakkaan materiaaleista tai tiedostoista. webside ei myöskään vastaa asiakkaan tietojärjestelmän tietoturvasta.

websiden palveluiden toimitusehdot:

1. Domainnimien osalta noudatetaan ylätason rekisteröijien sääntöjä (.com, .net, .org:ien domaineissa ICANN:in sääntöjä).

2. webside:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttöön antamiaan ip-osoitteita.

3. webside ei vastaa sen käyttämien laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä.
webside ei myöskään vastaa muusta asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu webside:n vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

4. webside:n vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvaus vaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe.

5. Sopimusosapuoli voi kirjallisesti tai sähköpostilla toiselle osapuolelle annetulla irtisanomisilmoituksella irtisanoa liittymäsopimuksen. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta ja se alkaa kulumaan ilmoituksen päiväyksestä lukien. Irtisanomistilanteessa saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta asiakkaalle.

6. webside ei takaa verkkoyhteyden nopeuden pysymistä vakiona.

7. webside korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. webside ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

8. Asiakas vastaa tekemänsä sopimusrikkomuksen tai muun webside:lle aiheuttaman suoran ja/tai välillisen vahingon korvaamisesta webside:lle.

9. Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa websiden ja sen työntekijät sekä yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

10. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asiakas on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista tiedoista mahdollisimman pian, jotka koskevat tilattuja palveluita tai tilaajaa. Asiakas vastaa väärien tai muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista.

11. Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. websidella on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi.

12. Asiakas maksaa rekisteröintimaksun ja mahdolliset maksulliset lisäpalvelut ja muut maksut voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Maksu tapahtuu etukäteen ja ainoastaan maksetut tilaukset käsitellään.

13. webside voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle.

14. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa.

sopimusehdot päivitetty 15.12.2010